Gedragscode spelers

1. Houding

Wees altijd en overal beleefd en behandel medespelers, tegenstrevers en aanhang, scheidsrechters, trainers en team begeleiders steeds met nodig respect. Bij aankomst en vertrek groet je steeds je trainers, afgevaardigden en medespelers. Na elke wedstrijd groet elke speler de scheidsrechter en tegenstrever. In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten zullen echter wel ten allen tijden met de betrokkenen worden uitgepraat. Over de club, medewerkers en medespelers wordt enkel positief gesproken. In geen geval verstuur je negatieve of provocerende berichten via sociale kanalen. Niet alle informatie via sociale media is correct en goed onderbouwd. Beperk het gebruik van Facebook, Twitter, e.d.

2. Infrastructuur & materiaal

De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren getrapt. Indien dit toch gebeurt en schade wordt vastgesteld, zal de club naargelang de omstandigheden optreden en het individu of de ploeg verantwoordelijk stellen. De schoenen moeten buiten gereinigd worden. De kleedkamers en terreinen worden na elke training en wedstrijd steeds in ordelijke staat achtergelaten. Spelers, trainers en afgevaardigden zijn hier voor verantwoordelijk. Er wordt voor of na training/wedstrijd niet over het terrein gelopen. Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds naar het trainingsveld gedragen en na de training weer verzameld worden (en op ordentelijke manier in het materiaalhok geplaatst).Verplaatsbare doelen worden tijdens de trainingen steeds vastgezet en na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen. Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld. Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer en/of de staf een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen. Boetes opgelegd door de KBVB zullen steeds individueel doorgerekend worden.

 

3. Stiptheid

Wanneer je op de club bent, geef je altijd het beste van jezelf. Voor de training tracht je uiterlijk 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer of op het veld aanwezig te zijn. Stipt op het aanvangsuur van de opleiding begeven we ons samen met de trainer naar het oefenveld. Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten. Deze worden tevens proper achtergelaten. Aanwezigheid op de training is verplicht. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn op de training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig en persoonlijk de trainer. Na iedere training of wedstrijd mag er gebruik gemaakt worden van de douches (met gebruik van badslippers). Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing,...) gedragen tijdens de training of wedstrijd

 

4. School & studie

Studies hebben altijd voorrang op voetbal. Indien je verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden maar zal daar steeds begrip voor getoond worden. Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan.

 

5. Verzorging & voeding 

Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties. Zij dienen dus ook vermeden te worden. Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. Voor een training of wedstrijd raden we aan een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende(Cola, Sprite, Fanta, ... ) dranken wordt afgeraden. Het opnemen van gezonde voedingsstoffen na training of wedstrijd wordt ten zeerste aangeraden. Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen. Hou op deze manier alleszins je gewicht onder controle.

Gedragscode ouders

De ouders, familie en vrienden van onze jeugdspelers hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een onberispelijk gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden. Zorg voor een positieve benadering van de spelers. Steun uw zoon/dochter, vooral bij tegenslagen en teleurstellingen, en relativeer goede prestaties. Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en teambegeleider, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie. De inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten worden niet getolereerd. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door team begeleiders of ouders. Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Zijn er punten die je graag wilt bespreken over uw zoon/dochter kan je dit doen telefonisch of voor de training plaats vindt. Tijdens de training wordt er niets besproken.

  • Trainingen

Trainingen zoals vermeld bij STIPTHEID moeten te allen tijde worden bijgewoond, indien je niet aanwezig kunt zijn moet je dit tijdig verwittigen (minimum een half uur op voorhand) via de whatsapp nummer die je hebt gekregen van de trainer.

Elk informatie die wordt meegedeeld via whatsapp moet ook beantwoord worden zodat we weten dat ook iedereen dit gelezen        heeft en begrepen om miscommunicatie te voorkomen tussen de trainers en ouders.

  • Gevolgen bij niet verwittigen

1) Niet verwittigen: 1ste keer zal dit een verwittiging zijn aan de ouders.

2) Niet verwittigen: 2de keer zal uw zoon/dochter een halve time speeltijd krijgen.

3) Niet verwittigen: 3de keer zal uw zoon/dochter niet uitgenodigd worden bij de eerste volgende wedstrijd.