Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (de ‘GDPR’) van kracht in alle Europese lidstaten. Met haar nieuwe privacywetgeving wil Europa de persoonsgegevens van particulieren beter beschermen.

Voetbal Vlaanderen en VK Valaarhof respecteren jouw privacy. In de Privacyverklaring van Voetbal Vlaanderen willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe de federatie/onze club persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Dit van personen die ons persoonsgegevens verstrekken via de website en toepassingen van de federatie of bij registratie als aangeslotene van Voetbal Vlaanderen of de KBVB.
 
Als lid hebt u het recht "vergeten" te worden uit de clubgeschiedenis. 

 

Bovendien heeft Voetbal Vlaanderen een brochure voor hun clubs ontwikkeld waarin de basisprincipes van GDPR in 10 vragen en antwoorden worden samengevat, deze kan u hieronder vinden.

Indien u nog vragen heeft, kan u via het contactformulier contact opnemen. U wordt dan zo spoedig mogelijk verder geholpen.

Met sportieve groeten,

Het bestuur van VK Valaarhof